Kokoda Property mang đến những địa chỉ đẳng cấp

Thiết kế chu đáo, từng đoạt giải thưởng

Tầm nhìn

Dự án

Đã hoàn thành
kk light Kokoda Property
Rao bán

NEWSTEAD, BRISBANE

Hiện tại
kk light Kokoda Property
Rao bán

MALVERN, MELBOURNE

Hiện tại
kk light Kokoda Property
Đăng ký ngay

MILTON, BRISBANE

Instagram